Program

Mesterskapet avvikles etter følgende plan

 

Lørdag 29. juni

Kl. 14:00 – 15:45 Kvinner junior, 5 runder, totalt 68 km

Kl. 16:00 – 19:10 Menn junior, 9 runder, totalt 122,4 km

 

Søndag 30. juni

Kl. 08:00 – 11:30 Kvinner senior, 9 runder, totalt 122,4 km

Kl. 13:00 – 18:00 Menn senior, 15 runder, totalt 204 km

 

Lagledermøter

Lørdag kl. 11:00: Kvinner junior og Menn junior

Lørdag kl. 20:00: Kvinner senior og Menn senior

Obligatorisk oppmøte, alle klubber må være representert