Servicekø junior (K og M)

Publisert 28. juni 2019, kl. 19:06

Listene er satt opp slik: Ranking, hhv NC- ranking og deretter NCF- ranking. Endelig rekkefølge og antall bestemmes på lagledermøtet. OPPDATERT KL.1125

Servicerekkefølge NM fellesstart 29. juni 2019
KVINNER JUNIOR

Oversikten som pdf fra NCF

Lista er oppdatert 29. juni kl. 1140

Klubb Beste rytter NC-poeng NCFR-poeng
Ringerike SK/Sandnes SK/Bærum OCK Midtsveen 1200 1980
Gauldal SK Langørgen 900 1885
Horten og Omegns' Cykleklubb/Nittedal CK Enstad 900 1431
Asker CK Ottestad 462 552
Lillehammer CK/Halden/Åsane/Eidsvoll Korsæth 414 504
Bergen CK/Førde CK Søyland 300 671
Stavanger SK Byberg 180 990

Listen er satt opp slik:
Ranking, hhv NC- ranking og deretter NCF- ranking.

Det vil bli sammenslåing av biler basert på hvilke ryttere som kan stille med egen servicebil. Maks. antallet settes til 10 biler. Feltet er også dekket av to nøytrale biler. Endelig rekkefølge og antall bestemmes på lagledermøtet.

                                Kommissærpanelet

 

Servicerekkefølge NM fellesstart 29. juni 2019
MENN JUNIOR

Oversikten som pdf fra NCF

Lista er oppdatert 29. juni kl. 1140

Klubb Beste rytter NC-poeng NCFR-poeng
Bærum OCK/Fredrikstad Korsnes 1080 1495
Glåmdal SK Stokke 810 1050
Grimstad SK/Stavanger Johansson 780 1215
Ringerike SK Løland 720 1221
TVK/Gauldal/Sogn Gravås 402 1656
Lillehammer CK/Halden/Fiskum Sagbakken 365 518
Grenland SK/Nanset Gråsvold 360 675
Horten og Omegn's Cykleklubb/Sandefjord Enstad 330 594
Sandnes Sykleklubb Finnesand 300 366
IL-Stjørdals-Blink/Sverre Vold 108 885
Bokn SK/Ottestad IL Sykkel/Fiskum Lunde 103 103
Nordhordaland SK/Åsane/CK Sotra/Bergen Meland 83 928
Kristiansand      
Asker      

Listen er satt opp slik:
Ranking, hhv NC- ranking og deretter NCF- ranking.

Av hensynet til antall servicebiler i karavanen har vi slått sammen lag med færre en 5 ryttere basert på innspill og tidligere samkjøringer. Maks. antallet servicebiler er satt til 15 biler. Feltet er også dekket av 3 nøytrale biler.
Endelig rekkefølge og antall bestemmes på lagledermøtet.

                                Kommissærpanelet