Startlister

Publisert 28. juni 2017, kl. 20:49

Startlister

Tempo lørdagFellesstart lørdagFellesstart søndag

Det har fremkommet at en del registreringer i EQ timing er feil,

som igjen gjør at det har oppstått feil i startlister.

Dette dreier seg i hovedsak om klubbtilknytning.

Vi  ber om tilbakemelding fra de som oppdager feil,

og ber om at dette meldes snarest mulig til

steinerik64@gmail.com