Trafikkavvikling

 

Trafikkavvikling under NM Fellesstart 2019, Røyse i Hole

I alle kryss vil det være vakter som informerer trafikantene.

Oppdatert 30. juni kl. 0833.
-Klokkeslett for stenging av 2)Prestegårdsveien

 

Kartet i pdf-format

Lørdag

Regulerte veier fra kl. 13:45 – kl. 19:15

 • Trongmoen (Svendsrud) vil være stengt i begge retninger hele perioden.
 • Røyseveien og Hundstadveien vil være åpen begge retninger, med «sluse» på Svendsrud.
  Stengt i en kort periode ca. Kl. 11:30 – 11:45, og ca 18:45 – 19:00.
 • Bønsnesveien enveiskjørt fra Svendsrud til Leine med begrenset fremkommelighet.
 • Gomnesveien enveiskjørt fra Leine til Helgelandsmoen med begrenset fremkommelighet.
 • Kirkebakken stengt i begge retninger.
 • Prestegårdsveien stengt fra Jørgen Moes vei.
 • Prestegårdsveien stengt i en kort periode ca. Kl. 11:30 – 11:45, og ca 18:45 – 19:00.
 • Jørgen Moes vei enveiskjørt retning Svingerud med begrenset fremkommelighet.
 • Svingerudveien (Beredskapsveien) enveiskjørt fra Svingerud til Helgelandsmoen.

 • Frøysugata, Fjellsveien og Moesengbakken vil være åpen for normaltrafikk.

 

Søndag

Regulerte veier fra kl. 07:45 – kl. 18:15

 • Trongmoen (Svendsrud) vil være stengt i begge retninger hele perioden.
 • Røyseveien åpen begge retninger, med «sluse» på Svendsrud.
  Stengt i en kort periode ca. Kl. 15:30 – 16:00, og ca 18:45 – 19:00.
 • Bønsnesveien enveiskjørt fra Svendsrud til Leine med begrenset fremkommelighet.
 • Gomnesveien enveiskjørt fra Leine til Helgelandsmoen med begrenset fremkommelighet.
 • Kirkebakken stengt i begge retninger.
 • Prestegårdsveien retning Hole kirke stengt fra Jørgen Moes vei.
 • Prestegårdsveien stengt i en kort periode ca. kl.10:40 - 11:05, og ca kl. 1745 – 18:10.
 • Jørgen Moes vei enveiskjørt retning Svingerud med begrenset fremkommelighet.
 • Svingerudveien (Beredskapsveien enveiskjørt fra Svingerud til Helgelandsmoen).

 • Frøysugata, Fjellsveien og Moesengbakken vil være åpen for normal trafikk.

 • Regulert parkering for publikum vil være i Bye Grustak, Gjenvinningsstasjonen på Svingerud og Beredskapsveien.