Informasjon

 

Løypeinformasjon

Trafikkavvikling

 

Rittkontor

Lørdag
kl 10:00-13:00 og kl. 17:00-21:00
på Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3530 Krokkleiva

Søndag
hele dagen
ved start/mål på Svendsrudmoen stadion

 

Lagledermøte

Lagledermøtene holdes på Sundvolden hotel

K junior og M junior, lørdag kl: 11:00

K senior, M senior, lørdag kl: 20:00

Obligatorisk oppmøte, alle klubber må være representert

 

Startnummer og chipper

Utlevering av startnummer skjer på rittkontoret på lørdag.

Innlevering av chipper på rittkontor i start/målområdet begge dager.

 

Garderobe

Svendsrudmoen stadion i start/målområdet.

 

Adkomst til start/målområde

Sørfra: E16 – Røyseveien – Trongsmoen.

Nordfra: E16 – Jørgen Moesvei – Trongsmoen.

Mens ritt pågår benyttes adkomst nordfra.

 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser i start/målområdet for andre enn lagbiler.

P1: media/gjester med P-bevis
P2: klubber/lag med P-bevis
P3: publikumsparkering (kr 100)
P4: publikumsparkering (kr 100)
P5: publikumsparkering (kr 100)

Kart i pdf-versjon

 

Oversiktskart
Kart i pdf-versjon

 

Arenakart

Oppdatert arenaskisse 29. juni kl. 1145 (deviation er flytta ifht forrige arenaskisse)